Anders Dreyer

28 Sep.

Miljø

0

 

Denne artikkelen vil utforske noen av trendene som begynner å bygge røtter i samfunnet, og vi skal se hvordan disse transformerer verden. Formålet er å fostre optimisme og inspirere flere til å ta del i disse grønne og bærekraftige tiltakene.

 

Livet handler ikke om å bare tjene penger eller skape kortvarig nytelse for oss selv. Vi er her for å sørge for at verden kan leve i bærekraftig overflod og velvære. Vi er her for å trives og hedre alt liv, og om vi glemmer det vil naturen minne oss på det, som vi ser tydelig i dag.

 

Når vi bygger et mer intimt forhold med naturen lærer vi hvordan vi kan ta vare på hverandre og skape vakre, meningsfulle og lange liv i harmoni. Noen av temaene vi skal utforske i denne artikkelen er bærekraftig matproduksjon, hamp, sopp, mikroalger, rensing av vannet, luften og jorden, helhetlig helse og økosamfunn.

 

 

Bærekraftig matproduksjon - økologi

Når vi bruker tid på å forstå naturens symbiose forstår vi at økologisk dyrkning og permakultur er noen av de beste løsningene for en bærekraftig matproduksjon.

 

 

Permakultur

 

Jordsmonnet i tradisjonelt jordbruk er opp til 80% mindre næringsrikt i dag, enn det var for 60 år siden.

 

Statistikk viser at vi ikke kan stole på at "vanlig" mat fra daglivare kan forsyner oss med hele næringsspekteret, og riktige mengder av de viktige næringsstoffene vi trenger for optimal helse. For så lenge siden som i 1936 advarte det Amerikanske Senatet om den økende utarming av næringsstoffer i jorda vår, og publisert en rapport som sa;

 

"Det er et alarmerende faktum at mat (frukt, grønnsaker og korn) nå er sådd og vokser på millioner av dekar jord som ikke lenger inneholder nok av visse mineraler, og derfor utsulter oss - uansett hvor mye av det vi spiser. Ingen kan i dag spise nok tradisjonell frukt og grønnsaker for å forsyne kroppen med de mineralene som kreves for ha god helse."

 

Den europeiske jorda er nå anslått til å være 72% mindre næringsrik enn det var for bare 60 år siden, noe som betyr at det viktige vitamin  og mineralinnholdet i vår "ferske" frukt og grønnsaker har blitt sterke redusert. For over et tiår siden, ble det i en rapport fra Institutt for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) uttalt at mineraler og sporstoffer i Storbritannias frukt og grønnsaker hadde falt med over 76%. Videre,ble det i en studie fra  Britiske Food Journal, rapportert at i de siste 50 årene har poteten har lidd betydelige næringstap. Det har gått tapt ca 100% av vitamin A innhold, 57% av vitamin C innhold, 28% av kalsiuminnhold og 50% av Riboflavin er gått tapt.

 

Tradisjonell dyrking bruker også ofte GMO og sprøytemidler som kan være skadelig for helsen og miljøet. For at vi skal ha en bærekraftig og sunn matproduksjon må vi legge om til 100% økologisk matproduksjon.

 

Økologiske bønder bruker ikke sprøytemidler og kunstgjødsel som kan forurense vassdrag og grunnvann. Naturen er rikere og renere med økologisk landbruk, og vi bevarer bier, humler og andre pollinerende insekter som hjelper oss med 1/3 av verdens matproduksjon!

 

I økologisk produksjon blir det hverken brukt genmanipulering til mat til mennesker, eller i dyrefôr. Hovedgrunnen er at føre-var-prinsippet legges til grunn og det er ikke forsket nok på GMO og cocktaileffekten av sprøytemidlene til at vi kan være sikre på at det er trygt.

 

Økologiske grønnsaker inneholder generelt flere nærings- og smaksstoffer og mindre vann pr. kg enn ikke-økologiske grønnsaker.

Permakultur er å gå steget enda nærmere naturen og skape lokale kretsløp som er selvforsynte og neste selvdrivende. Hvor vi går bort fra storproduksjon og tar bedre vare på jordens næring og plantelivets mangfold.

 

 

Community

 

 

Permakultur er en helhetstankegang som gir oss teknikkene og redskapene vi trenger for å gjenoppbygge naturressursene og bremse klimaendringene. Ved hjelp av permakultur kan vi i løpet av forholdsvis få år få en CO2-nøytral livsstil. Etikken i permakultur handler om solidaritet og rettferdig fordeling, både med mennesker i fattige land og med framtidige generasjoner.

 

Ved å forstå hvilke planter som skal dyrkes sammen for å livnære hverandre og holde skadedyr unna kan vi høste avlinger som er både biodynamiske og frodige. Ikke bare får vi renere og mer lokal mat, men et større utvalg med denne metoden. Innen permakultur brukes symbiosen med dyrene slik at de lever rene og frie liv samtidig som de bidrar med avlingen. Høner spiser insekter og kuer blant andre gjødsler og tråkker opp ny jord. Høy dyrevelferd er viktig i økologisk landbruk, blant annet har økologiske dyr bedre plass inne og oftere tilgang til uteareal, samt at de får næringsrikt, rent økologisk fôr (1).

 

Permakultur er en global bevegelse. Mange steder er permakultur-landbruk kommet lenger og kan vise til flere gode praksiser enn i Skandinavia. Russland sine dachas(smågårder) har vært sterkt utbredt i mange år og en av grunnene til at landet kan sette mål om å være selvforsynt.

 

Den russiske stat gir midler til småbønder for å gjøre dem mer levedyktige. Stikk motsatt av det vi gjør i Norge forøvrig. Folk kan bo og bruke jorda uten å betale tilleggsskatter og avgifter. Og prioriteringen har lønt seg godt for Russland.

 

Vi kan oppnå en høy grad av selvforsyning ved å ta i bruk intensive permakultur-dyrkningsteknikker i for eksempel andelsgårder, økosamfunn, private hager og felles parker.

 

“Tvil aldri på at en liten gruppe bevisste, engasjerte borgere kan forandre verden. Faktisk er de de eneste det noensinne har lykkes for. - Margaret Mead

 

Dette er et par eksempler på hvordan et godt samarbeid kan øke kvaliteten på produksjon og livet til både dyr og mennesker. Denne symbiosen gjør arbeidet lettere og skaper en livlig og frodig atmosfære. Olav Kjørven, leder for strategi i EAT underbygger noe av retningen vi kan ta i artikkelen; Norge kan bli verdensledende på mat.

 

Med forskningen som kommer ut om kjøtt og bærekraftig mat i blant annet Kostholdsrådene, samt økende trend innen vegetarisk/vegansk kosthold er det lett å se hvor veien går. Med dette skiftet kommer vi til å få bedre helse og levevilkår.

 

Ved at flere mennesker ønsker å drive økologisk og permakultur i små samfunn/økolandsbyer eller gårder kan vi produsere mer enn nok lokal og bærekraftig mat (2). Det er absolutt ikke nødvendig med masseproduksjon, slik vi gjør det i dag.

 

Vertikale gårder (3,4,5) samt spiselige planter på tak og i byparker vil også bidra til at vi har nok ren mat til en økende befolkning i tiden fremover. Det viktigste vi ser på alle disse løsningene er at vi beholder lokale økologiske kretsløp som resirkulerer alt de kan og gir et positivt miljøavtrykk.

 

Vi kommer mest sannsynlig til å spise mer økologisk og mindre kjøtt, men det store skiftet blir livskvaliteten og samarbeidet vi har med dyrene og naturen. Innen rimelig tid vil all produksjon være 100% økologisk hvor alle skadelige sprøytemidler og miljøgifter blir forbudt.

 

Disse trendene kommer også tydelig frem i vårutgaven av Ren Mat som du finner her. Det kan også sterkt anbefales å lese Boken om permakultur og Framtidsfrø - spirer til en bedre verden.

 

Hamp, sopp og mikroalger

 

Hampaksjonen

 

 

Bærekraftig produksjon gjelder også alle andre materialer og produkter som lages i dag, som også gjennomgår en rekke transformasjoner. En av de mest brukte ressursene er olje som står for mesteparten av dagens drivstoff og plast. Bærekraftig dyrking av mikroalger, sopp og hamp på større skala vil vise seg å erstatte mange gamle ressurser. Disse plantene vil hjelpe å trekke ned CO2 fra atmosfæren samtidig som de renser havet, luften og jorden.

 

Hamp og mikroalger (6,7,8) kan erstatte fossile drivstoff og plast. Samtidig er det protein- og næringsrik mat som kan dekke mange behov. Mange av stoffene i hamp har vist seg å bli effektive kosttilskudd og medisiner som hjelper mange med sine lidelser.

 

Legalisering av hamp med fri og åpen handel er en veldig viktig endring som vil ta plass innen kort tid (9). Mange land over hele verden har allerede gjort skiftet og Norge henger etter.

 

Lokal produksjon av industriell hamp med sine mange bruksområder vil skape mange arbeidsplasser og bærekraftige løsninger. Hamp er en gammel plante som har blitt dyrket i årtusener. The Columbia History of the World (1996) sier at veving av hampfibre begynte for over 10 000 år siden! Karbontesting har antydet at bruken av villhamp daterer så langt tilbake som 8000 F.Kr.

 

Industriell hamp var en gang en dominerende avling på det amerikanske landskapet. Denne hardføre og fornybare ressursen (en av de tidligste dyrkede plantene som er kjent, med røtter fra Neolittisk alder i Kina) ble raffinert for ulike industrielle anvendelser, inkludert papir, tekstiler og tau.

 

 

Hampgårder

 

 

Ikke bare kan hamp brukes til et forbløffende antall produkter, dens netto miljøfordel er imponerende. Blant de mer fremtredende trekkene vokser hamp i forskjellige klima og jordtyper, er naturlig motstandsdyktig mot de fleste skadedyr og vokser godt selv på tett avstand. Dette gjør at de kan unngå de fleste ugress. Hamp er en naturlig erstatning for bomull og trefiber, som krever ingen kjemikalier ved dyrkning.

 

Over tid har bruken av industriell hamp utviklet seg til et enda større utvalg av produkter, inkludert helsekost, organisk kroppspleie, klær, byggematerialer (betong), biodrivstoff, plastkompositter og mer (ifølge flere kilder kan mer enn 25 000 produkter fremstilles fra hamp).

 

Når vi overgår til en fremtid som omfatter mer bærekraftig landbrukspraksis, kan industriell hamp lede vei. Med fokusert og vedvarende forskning og utvikling kan hamp gi dramatiske positive økologiske og økonomiske fordeler. For eksempel er fornybar, raskt voksende hamp en erstatning for mange uholdbare produkter; som plast og ikke-organisk bomull (som for tiden bruker mer enn 25% av verdens insektmidler og mer enn 10% av verdens plantevernmidler).

 

 

hamp

 

 

Et annet eksempel er hvordan hempcrete (betong) har en levealder på 600-800 år og puster slik at den holder på varmen om vinteren og slipper ut varme om sommeren. Hempcrete kan motstå flere tusen grader direkte ild, og har mange flere egenskaper.

 

Dette er kun et par eksempler på hvor revolusjonerende hamp kan være (9).

 

Sopparter og deres egenskaper

 

Sopparter

 

Det finnes sopparter som spiser opp plast, og andre som bryter ned radioaktive stoffer (10). Soppfamilien er en stor familie med mange egenskaper som vi såvidt har begynt å kultivere. Noen sopparter kan erstatte plast samt flere materialer, og kan dyrkes på kort tid (11).

 

Vannet (svetten) fra sopper som reishi og amadou sammen med dugg fra treverk har vist seg å styrke immunforsvaret til biene som gir dem mer motstandsdyktighet mot virus og sprøytemidler. Disse bie-ekstraktene utvikles av flere i dag og kommer på markedet i løpet av kort tid. For at vi skal ha et godt utvalg matvarer er vi avhengig av bienes pollinering, og ved å bannlyse kjemiske sprøytemidler, dyrke økologisk og ta vare på biene sikrer vi en blomstrende og fruktbar fremtid.

 

 

Bie blomst

 

Rensing av vannet, luften og jorden

Det er mange mennesker og prosjekter som er i gang med å rense våre viktigste elementer. Plastavfall, miljøgifter og kjemiske giftstoffer har vært en del av verdikjeden, men blir nå bannlyst og byttet ut med mer naturlige alternativer. Samtidig er det flere og flere tiltak som gjøres for å rense det som allerede har fordelt seg i vårt miljø.

 

Noen av disse er The Ocean Cleanup, Nordic Ocean watch, Greenpeace og mange fler (12,13,14).

 

 

Ocean Cleanup

 

 

Vi kan alle gjøre vår del ved å plukke opp søppel på strendene og i naturen, resirkulere, reparere ting selv, gjenbruke, plante trær, rense vannet vårt, velge økologisk og lokalt, samt støtte prosjekter og bedrifter som hjelper verden å bli et bedre sted.

 

Utviklingen av teknologi som hjelper oss effektivt å transformere fornybare, naturlige energikilder som sollys og bølger er i sterk utvikling.

 

Planting av nye trær er også sterke tiltak som mange land og grupper er aktive med. New Zealand går nå inn for å plante 1 milliard trær (15). Denne gjenskogingen skjer over hele verden og vil øke i hastighet sammen med flere tiltak (16,17) som hjelper holde moder jord ren og fruktbar.

 

Vi renser både kropper og sinn samtidig som vi renser vår kjære planet. Det vil kreve at vi blir bevisste forbrukere, og gjør oss av med bruk-og-kast-mentaliteten. Hver gang vi handler må vi velge produkter som FAKTISK ER naturlige og bærekraftige. Dette vil også være det smarteste vi har gjort for vår helse, samtidig som vi bidrar til å bane vei for en bærekraftig og sunn fremtid.

 

 

Helhetlig helse

Som bringer oss inn på vårt neste felt, helhetlig optimal helse for folket. Det som er naturlig og godt for oss er godt for planeten. Det sier seg selv egentlig at vi som alle andre levende vesener fungerer best på det som er rent og naturlig. For å leve lange liv med stødig velvære trenger vi å åpne våre hjerter til et intimt forhold med naturen.

 

 

Helhetlig helse

 

 

Naturen har alle løsningene på våre utfordringer, vi må bare lære hvordan å samarbeide med elementene og forstå deres bruksområder.

 

Kroppen er direkte påvirket av luften vi puster, væsken vi drikker, næringen vi spiser, bevegelse, kontakten med jorden og elementene. Den påvirkes også av mengden giftstoffer vi utsettes for, hva vi smører på huden og har i håret, søvn/hvile og til slutt våre tanker og følelser (placebo og nocebo).

 

Det fysiske som påvirker oss er det vi anser som stoffer og gasser som vi enten kan puste inn, spise og drikke eller påføre huden. Huden fungerer som en svamp og tar opp omlag 60 % av det vi påfører den. I dagens samfunn begynner det å bli klart at det er mange flere skadelige kjemikalier i produktene vi finner i butikken og miljøet generelt, til tross for tilsynelatende “strenge” regler.

 

I skalaen av stoffer er det mange både flytende og faste stoffer som er skadelige for kroppen, selv i små mengder. Kjemikalier er ofte billige da det er avfallsstoffer fra annen produksjon. Disse kjemikaliene blir ofte brukt i produkter som rengjøring, kroppspleie, hygiene, sminke og til og med matproduksjon! Det vi til stadighet ser er at stoffer som er kjemisk fremstilt og unaturlig balansert ofte ikke er bra for oss eller naturen. Dessverre er mye av markedsføringen vi ser i dag falsk, da det er lov å bruke ordet “naturlig” uten at det egentlig er rene økologiske ingredienser, så pass på!

 

Når du bruker økologiske produkter slipper du rester av sprøytemidler, som ikke bare dreper insekter, ugress og plantesykdommer, men også kan være skadelig for oss mennesker.

 

Som nevnt inneholder økologiske grønnsaker generelt flere nærings- og smaksstoffer og mindre vann pr. kg enn ikke-økologiske grønnsaker.

 

Nesten alle sykdommer kommer som regel av tre årsaker: mangel på essensielle behov, overbelastninger fra giftstoffer og stråling, og/eller blokkeringer av energi.

 

Alt i naturen har en balanse som tilsier at det ikke skal være er for mye eller for lite av noe. Det samme gjelder i kroppen vår. Til og med næringsstoffer skal vi ikke ha for mye av. Vi skal ha akkurat passe mengde for at optimale funksjoner skal opprettholdes.

 

Jo mer vi studerer naturen, jo mer ser vi at naturen vil ha oss friske for lange og lykkelige liv.

 

Det er overflod av planter som gir oss det vi trenger for å få optimal helse og balanse. Vi må bare lære å manøvrere det som er tilgjengelig for oss. Vi i natur.no og gjør alt vi kan for å gjøre tilgjengelig de reneste varene på markedet. Samtidig skal vi ha utfyllende informasjon om hvert produkt og ingrediens slik at du finner det du trenger.

 

Innenfor Økologisk dagligvare har vi samlet noen av de beste produktene på markedet. I utvalget av supermat har vi mye godsaker som du finner her. Hvis du ønsker å søke mer spesifikt på næringsstoffer kan du gå her for vitaminer og mineraler.

 

For en full oversikt over næringsstoffene vi trenger daglig og i hvilke matvarer vi finner gode mengder har vi satt opp et næringskart med doseringsverdier.

 

 

Næringskart

 

 

Vi har satt sammen en ebok på 180 sider med gode tips for en sunn hverdag og over 100 veganske og sunne oppskrifter slik at det blir enkelt for deg å gjøre et grønt skifte. Her får du eboken gratis.

 

Når vi renser kroppen for giftstoffer, tungmetaller, e-stoffer, syntetiske medisiner og alt som ikke er naturlig begynner vi å få bedre kontakt med oss selv. Sammen med naturlige næringsstoffer og essensielle behov fungerer biologien i kroppen slik den er ment og vi får klar tankegang og overskudd til å skape et godt liv for oss selv og de rundt oss. Vår intuisjon blir mer tydelig og vi ser klarere hva som er godt for oss og naturen... mer kjærlighet er ofte resultatet.

 

Gode verktøy for å avgifte kroppen finnes her

 

Vår mentale helse er en balanse mellom vår indre dialog, vårt forhold til verdenen rundt oss og essensielle behov. Disse behovene er i tråd med de fysiske behovene nevnt over; trygghet, kontakt, omsorg, kjærlighet, oppmerksomhet, forståelse, variasjon, frihet, tillit, støtte, formål og uttrykkelse blant andre.

 

Vi trenger som et samfunn å komme sammen om felles løsninger på våre menneskelige utfordringer. Vi trenger å bli et omsorgsamfunn som skaper en trygg platform for å helbrede og løse våre felles utfordringer. Dette er sår som går langt tilbake i tid, det er sår som går over generasjoner. Det er tid for at vi tar bedre vare på hverandre og skaper et inkluderende og omsorgsfullt samfunn.

 

Her forstår vi at alt henger sammen. Hva vi gjør mot planeten og andre gjør vi mot oss selv. Alt vi inntar i kroppen ender opp i naturen som igjen blir del av kretsløpet og vår mat nok en gang til. Vi er ikke, og har aldri vært, avkuttet fra naturen.

 

Her er det en rekke planter som må legaliseres over de neste årene, for et fritt og åpent marked. Vi vil se at naturmedisin blir mer anerkjent som den originale medisinen.

 

 

Økosamfunn - desentralisering

Når flere mennesker får optimal helhetlig helse, vil flere kunne bidra positivt til samfunnet. Når vi utvikler oss i tråd med naturen mister vi interessen for det falske jaget etter berømmelse, penger og makt. Vi kommer lettere i kontakt med det som er viktig og kommer sammen som en familie for å bevare alt liv. Desentralisering av makt på alle måter er et ekstremt viktig skifte som skjer nå. Selvforsørgende samfunn er en av de tryggeste måtene å bygge bærekraftig fremtid.

 

 

Permakultur - økolandsby

 

 

Vi ser allerede en økende trend i andelsgårder, økosamfunn, permakulturgårder og grupper som ønsker å bli uavhengige med lokale kretsløp. Hver av disse miljøene vil produsere overflod av mat, energi og andre ressurser som kan bidra til samfunnet som helhet.

 

Et åpent og fritt marked med mange mindre bedrifter vil bane vei for en sunn økonomisk deling.


En av de viktigste tingene vi gjør i tiden fremover er å forelske oss i planeten vår og hverandre. Kjærlighet er den stabiliserende essensen som gir mening til alt og hjelper oss tilbake til hva som er viktig. Da får vi overskudd og lyst til å bidra til verden med våre ferdigheter og gaver.

 

Oppsummert viktigste tiltak:

 1. Gi subsidier til økogårder og permakultur.
 2. Fjerne subsidier til gårder som bruker sprøytemidler og GMO.
 3. Gjøre det enklere å få byggetillatelser av hamphus.
 4. Legalisering av hampdyrkning og THC-fri kostillskudd med åpen handel.
 5. Legalisering av en rekke urter og plantemedisiner.
 6. Leger må fordype seg i ernæring og plantemedisin.

 

Naturbyer

 

 

 

Kilder og referanser:

 1. a. Økologisk norge - okologisknorge.no
  b. Hva er permakultur - permakultur.no

 2. Meet The Next Generation of Farmers

 3. Food of the future - dokumentar

 4. Growing Up: How Vertical Farming Works

 5. This Farm of the Future Uses No Soil and 95% Less Water

 6. Stories - How Algae Could Change The Fossil Fuel Industry

 7. Jonathan Trent: Energy from floating algae pods

 8. CNN - Is algae the food of the future?

 9. a. Hampaksjonen - folkeaksjon for å legalisere hamp
  b. Industrial Hemp Is The Answer To Petrochemical Dependency
  c. We should be pouring time and money into hemp
  d. Trygdekontoret - Cannabiz

 10. 6 Ways MUSHROOMS Can SAVE the WORLD – Paul Stamets

 11. Fungus: The Plastic of the Future

 12. Nordic ocean watch - nordicoceanwatch.no

 13. The ocean cleanup - theoceancleanup.com

 14. Greenpeace & World Wildlife Foundation

 15. Global citizen - New Zealand wants to plant 1 billion trees

 16. Global citizen movement

 17. FN.no - Bærekraftmål

 18. The Rules Of The Game Must Change – Basic income

Nyhetsbrev

 

Hvis du finner at noe av informasjonen i dette blogginnlegget er feil eller støtende ber vi at du gir oss beskjed slik at vi kan gå over og vurdere innholdet grundigere. Vi ønsker å ha sakelig og sannferdig kunnskap på våre nettsider men kan mot formodning ikke kontrollere alt som våre bloggere skriver til enhvert tid. Vennligst kontakt oss her om det er noe du ikke er fornøyd med, husk å inkluder hvilke innlegg det gjelder med lenke.

Relaterte Blogginnlegg

Overskriftene i dagbladet, nationen og nrk gir oss enda en virkelighetssjekk om hva vi putter i kroppen vår daglig. Det er ikke noe nytt at sprøytemidler er skadelig for oss og naturen, men her får vi igjen påminnelse hvor viktig økologisk plantebasert kosthold virkelig er. Se hvordan du kan ta de riktige valgene nederst i denne artikkelen.

24 Jun.

Kosthold

Les mer