Kjøpsbetingelser

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Natur.no (Grateful Nature AS) Org. 926887475, heretter kalt Natur. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Natur så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Natur er forhandler av alle produktene du finner på denne nettbutikk og ansvarlig for alle transaksjoner gjennom Natur.no.

Postadresse og varelager:
Lundebyveien 5
1878 Hærland

Betalingsmuligheter

Visa/Master Card, Faktura og Nedbetaling

Kryss av ønsket betalingsvalg etter at du har gått til kassen for å betale. Her får du valgmulighetene:


1. Du kan velge VISA/MC eller Vipps, dette er den enkleste og hurtigste metoden, kundens kredittkort blir belastet umiddelbart ved kjøp. Om du opplever at kortet ditt ikke godkjennes, kan det bety at du mangler dekning, kortet har utløpt eller du har et kort som ikke aksepteres. Om annet skjer kontakt oss og vi vil forsøke å finne ut hva som skjer. 

2. Du kan velge betaling med faktura under betalingsinformasjon etter at du har gått til kassen for å betale.  Du må da oppgi fødsels og personnr til betalingsleverandør som kjører en vanlig kredittvurdering av deg som kunde. Natur får ikke se eller lagret ditt fødsels og personnr. For å kunne tilby deg Klarnas betalingsløsninger, kan vi komme til å overføre dine personopplysninger i kassen i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna, for at Klarna skal kunne vurdere hvorvidt du kvalifiserer for deres betalingsløsninger og for å skreddersy disse betalingsløsningene til deg. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.

Priser og levering

Alle priser er i norske kroner(NOK vises som kr) oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi gjør vårt aller beste for å levere så raskt som mulig til enhver tid. Leveringstid er normalt 2-4 virkedager, men det kan også være tilfeller med 5-7 virkedager før varen blir levert.

Vi gjør oppmerksom på at vi tar forbehold om forsinkelser i perioder med stor pågang hos Postnord eller Posten. Maksimal leveringstid om ikke annet er informert om på produktet er 3 uker fra bestillingen din ble utført. Dersom din bestilling ikke har blitt levert innen den tid, har du som kunde rett til å heve kjøpet uten noen kostnad, dersom ikke annet er avtalt. 

Hvis du ikke har mottatt din pakke innen 5 uker, er du som kunde ansvarlig for å gi oss beskjed. Din bestilling vil anses som levert etter dette tidspunkt.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Naturs side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter

Informasjon på Natur.no (Grateful Nature AS) sine nettsider og markedsføring er IKKE ment som medisinsk rådgivning, og våre produkter er IKKE ment for å erstatte medisiner. Ingen av produktene kan gi garanti for ønsket eller forventet virkning, og er ment som forebyggende verktøy. Kunden har selv ansvar for å bruke produktene og ingrediensene på en forsvarlig og trygg måte. Ved alvorlige sykdommer anbefales det å ta kontakt med en kyndig naturterapaut eller lege som forstår seg på naturmidler.

Den som er registrert som kunde hos Natur, er ansvarlig for betaling av de ytelser Natur eller Naturs samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Natur sin side.

For å kunne handle på Natur må du ha fylt 18 år.

Reklamasjon

Før feil meldes til Natur, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Natur har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Natur slik at Natur kan iverksette tiltak for avhjelp. For å bruke reklamasjonsretten, kalt å reklamere, må feilen ha ligget i produktet ved kjøp. Det vil i praksis si at du ikke må ha ødelagt varen selv.

Reklamasjonsfristen er på to år for det som ikke er ventet å vare lenger.

Du skal si fra «innen rimelig tid»etter å ha oppdaget feilen. Noen endelig frist er ikke fastsatt, men klag så raskt som mulig, direkte til selger. På samme måte har Natur.no ansvar for å ordne opp innen rimelig tid.

Selger har rett til å reparere eller bytte produktet ditt, men om den samme feilen melder seg tre ganger har du krav på nytt produkt.

Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

Avhjelp

Natur skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Natur, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Natur, betaler ikke Natur disse utgiftene.

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). For å returnere varer tar du kontakt på kundeservice@Natur.no (legg med ordrenummer).

Kunden har rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet inklusiv frakt innen 14 dager om han/hun hever kjøpet på grunn av vesentlig mislighold. Her kan du laste ned angrerettskjema om nødvendig.

Legg merke til at mange produkter vi selger er klassifisert som mat og dermed ikke omfattes av angreretten (for eksempel vitaminer og andre kosttilskudd, detoxprodukter m.m.). Kontakt derfor alltid kundeservice for å få returen din godkjent før du sender tilbake produktene.

Lagring og bruk av personinformasjon

Natur.no benytter epost-adresse for autentisering og kontroll av tilgang. Som bruker har du tilgang til denne informasjon via knappen 'min kundekonto' (øverst), og kan selv foreta justeringer. Vi selger ikke din informasjon til noen.

Aktivitetslogger som kan inneholde informasjon om bruk av tjenesten, lagres i 1 år, og brukes kun for diagnostisering. Anonymiserte statistiske data (Google analytics) lagres i uspesifisert tid. Cookies benyttes kun til autentisering, og inneholder ikke personinformasjon. Cookies slettes når du logger ut.

Personinformasjon som registreres på www.Natur.no, brukes kun i forbindelse med denne tjenesten, og deles aldri med partnere eller personer utenfor Natur.no (Grateful Nature AS). Når du registrerer deg selv eller blir registrert som del av en gruppeavtale, samtykker du i at epost-adressen kan brukes til formidling av informasjon direkte knyttet til tjenestene på www.Natur.no, inklusive utsendelse av regelmessige nyhetsbrev. Du kan melde deg av nyhetsbrev-listen via link i hver bulletin eller direkte via epost.

Vi i Natur.no (Grateful Nature AS) lagrer alle data innenfor EU-området.

Rettigheter og plikter

Din brukerkonto på Natur.no er personlig og kan ikke overdras. Tilgang og rettigheter til bruk av innholdet gjelder for den registrerte bruker. Brukernavn og passord skal ikke deles med andre. Misbruk vil bli påtalt og kan føre til at kontoen stenges. Ved bruk av klienter som deles av flere og/eller befinner seg på offentlige steder, er det viktig å logge seg ut etter hver sesjon.

Som bruker av Natur's gratis nyhetstjeneste, forplikter du deg til å følge norsk lov med hensyn til opphavsrettigheter og kopiering. En stor del av stoffet på vår portal kan ha restriksjoner med hensyn til bruk og/eller utskrift. Når du registrerer deg som bruker, aksepterer du disse restriksjonene og er inneforstått med at forsøk på å omgå dem er i strid med norsk lov.

Natur.no forplikter seg på sin side til

§  å holde tjenesten tilgjengelig med en oppetid på minst 98%,

§  å sørge for behørig sikring av registrert personinformasjon,

§  å sørge for at slik informasjon ikke blir tilgjengelig for tredjepart,

§  å holde deg som registrert bruker orientert om nyheter, forandringer og annet av faglig interesse på portalen.

Kontakt

Dersom du har synspunkter, kommentarer eller innspill i forhold til denne policy, ber vi deg ta kontakt. Bruk 'kontakt oss' fanen øverst for kontaktinformasjon.

Vi takker for din interesse og håper Natur.no også i fremtiden kan gi deg inspirasjon, viktige nyheter, produkter og tjenester.

Abonnement

Om du abonnerer på produkter med automatisk trekk på kort er det ingen bindingstid og kan avbrytes eller pauses under linken abonnement på din kundekonto. Hvis du ikke finner denne muligheten eller ikke har laget konto kan du sende en epost til kundeservice@Natur.no og be om å stanse ditt abonnement.

Ekstraordinære forhold

Natur er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Natur godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Naturs kontroll, og som Natur ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.


Natur er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Natur side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Natur forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Natur forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Natur fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.